Over het project

De A4 is de drukste weg van Nederland en één van de belangrijkste noord-zuidroutes door de Randstad. Het is de verbindingsweg tussen de stedelijke regio’s Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, de haven van Rotterdam en luchthaven Schiphol. Een goede doorstroming van het verkeer is dan ook heel belangrijk.

Op dit moment is één van de knelpunten in het wegennet de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag. Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hier vanaf 2018 een MIRT-verkenning uitgevoerd. Hierbij is onderzocht of een extra rijstrook op de A4 tussen Burgerveen en de N14 de doorstroming van het verkeer verbetert.

Wat gaan we doen?

We verbeteren de komende jaren de verkeersdoorstroming op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14. Zo blijft de Randstad voor zowel bedrijven als inwoners goed bereikbaar. Dat doen we door:

  • Het aanleggen van een extra rijstrook op de hoofdrijbaan van de A4 in beide richtingen
  • Aanpassingen te doen aan de parallelstructuur ten hoogte van de N11 (verdiepte ligging)
  • Het vervangen en aanleggen van een nieuw Ringvaartaquaduct op de huidige locatie richting Den Haag.

Op een groot deel van de A4 is er voldoende ruimte beschikbaar voor een extra rijstrook. Dit betekent dat de wegverbreding in de middenberm wordt gerealiseerd, waardoor over het algemeen geen extra gronden aangekocht moeten worden en de effecten op de omgeving beperkt blijven. Op de projectkaart laten we zien wat er verandert ten op zichte van de bestaande situatie. Deze kaart geeft inzicht hoe de weg in het landschap wordt ingepast en welke maatregelen we gaan toepassen voor een betere doorstroming.

Bekijk hier de projectkaart

  

Huidige situatie aansluiting Roelofarendsveen                                                                           Toekomstige situatie aansluiting Roelofarendsveen

Ringvaartaquaduct

Het Ringvaartaquaduct, geopend in 1961, is niet breed genoeg voor het toevoegen van een extra rijstrook. Daarnaast is de doorrijhoogte krap en zorgt de middenpijler voor verwarring bij bestuurders. Het komt regelmatig voor dat automobilisten of vrachtwagens op het laatste moment van rijbaan wisselen. Wat zorgt voor onveilige situaties. Daarom is besloten om het oude Ringvaartaquaduct in de richting van Amsterdam naar Den Haag te vervangen door een nieuw en breder Ringvaartaquaduct. Een technische uitdaging waarbij het verkeer tijdens de bouw tijdelijk door het bestaande aquaduct uit 2010 moet rijden. En ook de naastgelegen HSL-lijn zorgt voor technische uitdagingen tijdens de sloop en het nieuw bouwen van het aquaduct. Het bestaande Ringvaartaquaduct in de richting van Den Haag naar Amsterdam, uit 2010, heeft wel voldoende ruimte voor een extra rijstrook. Dit aquaduct wordt daarom niet aangepast of vervangen. 

Meer informatie over het Ringvaartaquaduct

Inpassen in het polderlandschap én samen slim op weg

Bijzonder aan het project A4 Burgerveen-N14 is dat het aan de rand van het Groene Hart ligt. Het project heeft te maken met veel afwisselende landschappen. Eén van de doelen van het project is daarom om te kijken hoe de uitbreiding van de weg op een zorgvuldige, duurzame en veilige manier kan worden ingepast in het Deltalandschap. Daarnaast kijken we naar meer dan asfalt alleen. Want ook na de verbreding van de A4 blijft de rijksweg een drukke verbinding. Daarom onderzoeken we (in een parallel proces naast het project) samen met de regio naar een structurele aanpak. Denk aan verbeteringen op het gebied van duurzaamheid, ecologie, energie, klimaatadaptatie, circulariteit en ruimtegebruik en mobiliteit.

Waar staan we nu?

Het project A4 Burgerveen-N14 bevindt zich op dit moment in de planuitwerkingsfase. In deze fase werkt het project het voorkeursalternatief dat uit de verkenningsfase kwam verder uit en onderzoekt het in detail. De resultaten van de onderzoeken worden eerst opgenomen in een ontwerpprojectbesluit en later in een projectbesluit, samen met het bijbehorende Milieueffectrapport (MER). Het MER brengt in kaart wat voor gevolgen de extra rijstrook met zich meebrengt. Denk hierbij aan de gevolgen op het gebied van onder andere luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, geluidsniveau en natuur. Het MER is een belangrijk document dat vervolgens gebruikt wordt voor het ontwerptracébesluit (OTB) en later in een tracébesluit (TB). Met het (ontwerp)tracébesluit wordt het uiteindelijke ontwerp planologische vastgelegd. Het is een bestemmingsplan op Rijksniveau.

Proces in stappen

Het onderstaande schema geeft in hoofdlijnen het proces weer van de planuitwerking van het project tot aan de realisatie. Deze planning is onder voorbehoud. 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.