Meepraten over inpassing verbrede A4 in de omgeving

January 30, 2020 89 keer bekeken 0 comments

Het project A4 Burgerveen-N14 blijft in gesprek met belanghebbenden over hoe de voorgenomen maatregelen het best kunnen worden ingepast in de omgeving. Dit gebeurt in de vorm van zogenoemde gebiedsateliers.

Positief uitgangspunt bij deze gesprekken is dat de geplande wegverbreding tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting op de N14 bij Leidschendam-Voorburg voor het grootste deel kan plaatsvinden in de middenberm. De gevolgen voor omwonenden en nabijgelegen bedrijven zijn daardoor meestal klein.

Bij Vlietland/Stompwijk lukt verbreding in de middenberm niet. De ruimte in de middenberm is hier al gebruikt om de RijnlandRoute goed aan te sluiten op de A4. De voorgenomen verbreding van de A4 zal hier daarom moeten plaatsvinden aan de buitenkant van de huidige weg. Dit heeft (mogelijk) gevolgen voor woningen en recreatie in de omgeving. Ook rondom de Ringvaart, waar het oude aquaduct in de richting Amsterdam-Den Haag wordt vervangen door een nieuw aquaduct op dezelfde locatie, past de wegverbreding niet helemaal binnen het huidige profiel van de A4. We kijken voor deze plaatsen samen met belanghebbenden tijdens de gebiedsateliers hoe de geplande wegverbreding het beste kan worden ingepast. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de belangen en wensen van de omgeving.

Persoonlijke uitnodiging

Op donderdag 23 januari 2020 vond een eerste bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van de Provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoeterwoude. Daarin kwamen ontwikkelingen en aandachtspunten aan de orde op het gebied van onder andere ecologie, cultuurhistorie, recreatie, woningbouw en bedrijvigheid. De deelnemers brachten samen in kaart wat er speelt. Hiermee ligt er een goede basis voor een vervolgbijeenkomst met direct aan de A4 grenzende bewoners en bedrijven en andere betrokkenen uit de omgeving die graag meedenken over de inpassing van de weg. Voor dit gebiedsatelier ontvangen deze bewoners en bedrijven binnenkort een persoonlijke uitnodiging. De input uit de gebiedsateliers wordt gebruikt als waardevolle input voor de volgende fase van het project A4 Burgerveen-N14.      

 

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings