De inpassingsvisie: wat is het precies?

July 09, 2019 355 keer bekeken 0 comments

Wie de Verkenning A4 Burgerveen-N14 op de voet volgt, is ongetwijfeld al een keer de term inpassingsvisie tegengekomen. De inpassingsvisie is een belangrijk document binnen het project, dat ervoor zorgt dat de ruimtelijke kwaliteit van het gebied zo goed mogelijk behouden blijft. Wat staat er precies in deze visie en hoe is deze tot stand gekomen?

’De inpassingsvisie borgt de ruimtelijke kwaliteit tijdens alle projectfasen van de wegverbreding’, vertelt Ellen van der Gaauw, Adviseur Ruimtelijke kwaliteit bij Rijkswaterstaat. ‘Van de Verkenning tot de Realisatie: de visie zorgt ervoor dat de balans tussen beleving, toekomst en gebruikswaarde van het gebied goed blijft. Het wegontwerp wordt gedurende het traject steeds gedetailleerder. De inpassingsvisie wordt daarom ook steeds specifieker en eindigt uiteindelijk met een zogeheten Vormgevings- en Inpassingsplan’

Input van de omgeving

Het architectenbureau PosadMaxwan maakte de inpassingsvisie voor het project A4 Burgerveen-N14 in de tweede helft van 2018. Zij deden dat eerder ook voor het project A4 Haaglanden-N14. Het bureau had voor het opstellen van de visie veel informatie nodig over de kenmerken van het gebied en voerde daarom gesprekken met verschillende stakeholders uit de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de betrokken gemeenten en Provincie Zuid-Holland. De visie kwam ook aan bod in de omgevingswijzersessies waar gekeken werd naar duurzaamheid. Daarnaast werden partijen uit de omgeving gevraagd om relevante informatie aan het bureau door te geven. ‘PosadMaxwan inventariseerde al deze informatie en bezocht uiteraard zelf het gebied. Dit resulteerde in een gebiedsanalyse. Op basis van alle verzamelde informatie schreef het bureau de Inpassingsvisie. Dat rapport is weer goedgekeurd door vertegenwoordigers van alle betrokken omgevingspartijen. Door deze werkwijze heeft de omgeving zowel aan het begin als aan het eind bijgedragen aan de inpassingsvisie.’

Wat staat er in de visie?
Voorbeelden van onderwerpen in de inpassingsvisie zijn duurzaamheid en veiligheid, vertelt Van der Gaauw. ‘Voor duurzaamheid is een belangrijk punt dat het open landschap behouden blijft. En in het kader van veiligheid is het belangrijk dat het wegontwerp zo duidelijk mogelijk is voor de gebruiker. Daarnaast staat in de inpassingsvisie ook dat de A4 zo min mogelijk een barrière moet vormen tussen het landschap aan de ene kant van de weg en het landschap aan de andere kant. Er moeten verbindingen behouden blijven voor zowel mens als dier.’ Ook noemt ze nog een concreet voorbeeld van een inpassingsvisie-eis: ‘Over het Ringvaartaquaduct zegt de inpassingsvisie dat de vormgeving van het nieuwe aquaduct moet aansluiten op het bestaande aquaduct. En als suggestie wordt meegegeven het water zichtbaar te maken voor de weggebruiker.’

 

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings