Stand van Zaken Ringvaartaquaduct

July 09, 2019 437 keer bekeken 2 comments

Sinds eind 2018 is een nieuw Ringvaartaquaduct in de richting Amsterdam – Den Haag onderdeel van de Verkenning A4 Burgerveen-N14. Het project onderzoekt de beste manier om het Ringvaartaquaduct bij Roelofarendsveen te vervangen.

Daar staan twee varianten in centraal. De eerste is de sloop en vervanging van het oude Ringvaartaquaduct op de huidige locatie. Variant twee is de bouw van een nieuw aquaduct aan de oostzijde van het huidige tracé van de A4, waarbij het oude Ringvaartaquaduct in principe uiteindelijk ook wordt gesloopt. Projectmanager Sandra van Weyenberg-Quik vertelt meer over het onderzoek.

Na onderzoek is gebleken dat het oude Ringvaartaquaduct bij Roelofarendsveen onvoldoende ruimte heeft voor een vierde rijstrook. Meer ruimte door sloop van de middenpijler is niet mogelijk omdat de pijler onderdeel uitmaakt van de totale constructie. Daarom onderzoeken we hoe het aquaduct het best vervangen kan worden, wanneer de A4 verbreed wordt. Bij het maken van een keuze tussen de twee varianten spelen verschillende factoren een rol, vertelt Van Weyenberg-Quik. Praktische zaken als de kosten en de technische maakbaarheid bijvoorbeeld: ‘’Er is in Nederland nog nooit een aquaduct gesloopt, dus dit is een heel bijzonder geval. Daarom moeten we goed onderzoeken hoe we dat het beste kunnen doen. Daarnaast onderzoeken we de effecten van de varianten op de omgeving: wat zijn de positieve en negatieve (milieu)effecten van de varianten bijvoorbeeld?’’

Twee grote vragen

Een andere factor is de ruimte. ‘’Daarbij springen er twee grote vragen uit. Aan de westkant van het oude Ringvaartaquaduct ligt het aquaduct van de Hogesnelheidslijn (HSL). We onderzoeken samen met experts van ProRail en Movares (onderdeel van het Ingenieursconsortium) of de sloop en bouw mogelijk is zonder negatief effect op de HSL te hebben. De tweede vraag heeft te maken met het bedrijventerrein aan de oostkant van het nieuwe aquaduct. Sommige bedrijfspanden staan nu al heel dicht bij de snelweg. Door een nieuw aquaduct aan de oostzijde te bouwen zou een aantal bedrijfspanden flink worden geraakt. Dat heeft natuurlijk de nodige impact voor die bedrijven en heeft dan ook financiële consequentie die we uitgebreid onderzoeken.’’

Zorgvuldigheid voor tijd

Het onderzoek naar alle effecten om uiteindelijk de beste oplossing te kunnen kiezen is dus nog in volle gang. ‘’Taxateurs hebben een inschatting gemaakt van schade voor bedrijven aan de oostkant van het aquaduct. En er wordt een rapport naar aanleiding van de onderzoeken naar sloop van het oude en bouw van het nieuwe aquaduct  in relatie tot de HSL. Uiteindelijk is akkoord van ProRail nodig om zeker te weten dat zij vertrouwen hebben in het kunnen realiseren van de westelijke variant. Daarna verzamelen we alle (onderzoeks)informatie over de varianten, zodat de minister na de zomer een besluit kan nemen.’’ Het duurt dus nog even voordat er een definitieve keuze voor een variant wordt gemaakt. Van Weyenberg-Quik: ‘‘We beseffen  dat dit met name voor de bedrijven aan de oostkant erg vervelend is omdat zij al die tijd in onzekerheid zitten. Maar zorgvuldigheid komt voor snelheid. Dat is altijd zo, maar in dit geval is het extra belangrijk omdat je meteen de juiste keuze wil maken.’’

2  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Jeroen de Konink July 19, 2019

Goedendag,
Naar de gevolgen voor de bedrijven aan de Oostkant van de A4 kijken is één.
Gedegen en eerlijk onderzoek naar het negatieven effecten voor omwonende lijkt me ook meer als noodzakelijk.
Na de verbreding van de A4 de en de komst van de HSL is als we naar fijn-stof (dus gezondheid) en het geluids niveau kijken de leefbaarheid er niet op vooruitgegaan voor omwonende.

Met vriendelijke groet,
Jeroen de Konink

Jan Peter July 26, 2019

Ik ben het eens met Jeroen, waarbij de aanvulling dat de bedrijventerreinen ook voor veel lokale werkgelegenheid zorgen.
De strook op de huidige plaats van het oude ringvaart-aquaduct is bij de oost-variant niet voor te gebruiken of exonomisch goed in te zetten.
Met al die knappe koppen moet het toch mogelijk zijn de west-variant te kunnen realiseren, waarbij de ruimte voor HSL en A4 beperkt blijft tot de huidige strook en niet breder wordt!

Cookie settings