Reactienota op zienswijzen kennisgeving m.e.r-procedure

July 04, 2019 270 keer bekeken 0 comments

In de Reactienota kennisgeving m.e.r.-procedure vindt u een samenvatting van de binnengekomen zienswijzen en de reactie van het project hierop.

 De m.e.r.-procedure is een van de volgende stappen van het project A4 Burgerveen-N14. In deze procedure onderzoeken we de effecten van de aanpassingen aan de weg op de omgeving. De eerste formele stap in de m.e.r.-procedure is de publicatie van de Kennisgeving op het voornemen een m.e.r.-procedure te starten. Bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden konden van donderdag 17 januari tot en met woensdag 13 februari 2019 een zienswijze indienen op dit voornemen.

Reactienota
Betrokkenen dienden in totaal 48 zienswijzen in. Deze zienswijzen gaan in op verschillende onderwerpen en hebben betrekking op verschillende projectfasen. In de Reactienota zijn de zienswijzen op basis van de inhoud in thema’s onderverdeeld en beantwoord.

 

 

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings