A4 Burgerveen-N14 verkent duurzaamheid

July 06, 2018 414 keer bekeken 0 comments

28 juni was de tweede duurzaamheidssessie voor de Verkenning A4 Burgerveen-N14. Hierin werd verder ingegaan op in de eerste sessie opgehaalde kansen, bedreigingen en ontwikkelingen van het gebied. Op een interactieve manier is een compleet beeld verzameld van talloze mogelijke win-win situaties en maatregelen op het gebied van duurzaamheid.

Uit een analyse van alle opgehaalde maatregelen bleken er vijf rode draden te zijn in de samenhang van thema’s:

  1. Hou rekening met de ruimte en ingrepen die nodig zijn in het gebied voor de energietransitie;

  2. Ontwerp bij de dwarsverbindingen slimme oplossingen met aandacht voor dier en mens (ecologie, veiligheid en recreatie);

  3. Hou rekening met de grote vraag naar de ruimte in het gebied en de woningbouwopgave waardoor de leefbaarheid onder druk staat;

  4. Voorkom verfrommeling en ontoegankelijkheid rondom de drie parallel infrastructuur netwerken (weg, spoor, hoogspanning);

  5. Hou rekening met de toekomstbestendige mobiliteitsontwikkelingen, zoals OV, elektrisch, zelfrijdend verkeer.

Voor elk van deze vijf rode draden beantwoordden de deelnemers de volgende vragen:

  • Wat doe je al op dit gebied?
  • Waar en hoe zie ik een rol voor mijn organisatie?
  • Welke organisatie staat er aan de lat?
  • Dingen die missen, overige opmerkingen

Inpassingsvisie

Het tweede deel van de ochtend stond in het teken van de inpassingsvisie die architectenbureau Maxwan  opstelt. Ook hiervoor is veel informatie nodig over de kenmerken van het gebied. Om deze reden bouwt het goed voort op de omgevingswijzer. De belangrijkste vraag die gesteld werd was: Hoe kunnen we de ruimtelijke kwaliteit van het gebied behouden of zelfs verbeteren? Door te werken met kaarten werd op een visuele manier veel concrete informatie verkregen. Alle partijen in de omgeving zijn uitgenodigd om verdere informatie, omgevingsvisies en (concept) plannen die eventueel van belang zijn, door te geven aan Maxwan

Door de combinatie van werkvormen en interactieve gesprekken werden goede onderlinge verbindingen gelegd en is er veel informatie opgehaald waar het project mee verder aan de slag gaat.
Projectmanager Sandra van Weyenberg-Quik benadrukte de noodzaak van samenwerking: "Door het zoeken van verbinding tussen meerdere partijen en gezamenlijk in te zetten op (meekoppel)kansen op het gebied van duurzaamheid, ontstaat een betere ruimtelijke inpassing van de A4 en een kwalitatieve oplossing voor het gebied, die wordt gewaardeerd in de omgeving".

 

 

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings