Terugblik: online bijeenkomsten over voortgang A4 Burgerveen – N14

10-06-2021 639 keer bekeken

Tijdens 2 online informatiebijeenkomsten op 21 en 22 april praatten we u bij over de stand van zaken rondom het project A4 Burgerveen – N14. Dit naar aanleiding van de publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) eerder die maand.

‘Een mooi moment om de omgeving weer mee te nemen in waar we staan’, vertelt Sandra van Weyenberg-Quik, projectmanager planuitwerking. 

Het project A4 Burgerveen – N14 bevindt zich momenteel in de Planuitwerkingsfase. In deze fase worden onderzoeken uitgevoerd naar onder andere geluid, luchtkwaliteit, ecologie en landschap. De resultaten verwerken we vervolgens in een Milieueffectrapport (MER). Daarin is ook te vinden hoe we eventueel negatieve effecten op de omgeving voorkomen of verminderen. De gepubliceerde NRD onderbouwt welke milieueffecten we voor het MER willen onderzoeken.

Online en interactief

‘Het is fijn dat we in deze corona-situatie toch met de omgeving in gesprek konden gaan’, vertelt Van Weyenberg-Quik. ‘Dat je zo’n webinar kunt terugkijken is een handige bijkomstigheid, maar we hebben toch bewust gekozen voor 2 avonden. De avonden waren qua inhoud en insteek gelijk, maar zo hadden belangstellenden 2 keer de mogelijkheid om live vragen te stellen.’

De omgevingsmanager, technisch manager en manager planproces presenteerden de webinars aan de hand van verschillende thema’s. ‘Achter de schermen sorteerde ik alle binnengekomen vragen per thema, bijvoorbeeld over de aanleg van het Ringvaartviaduct. Zo ontstond een leuk gesprek tussen de 3 presentatoren. Hopelijk voorzag dat op een goede, alternatieve manier in de informatiebehoefte. Het is natuurlijk geen volledige vervanging van live contact. Je kunt niet doorvragen, leert niet de mensen achter de vragen kennen. Dus we hopen dat op een gegeven moment weer doen.’

Ontwerp, overlap en geluid

De vragen die binnenkwamen waren volgens Van Weyenberg-Quik zeer divers: ‘We zagen vooral veel vragen over het wegontwerp. Hoe gaat de bouw van het aquaduct in zijn werk? Of heel specifiek wat de plannen voor iemands woonomgeving betekenen, bijvoorbeeld in de aanlegfase. Daarnaast waren kijkers bijvoorbeeld geïnteresseerd in de overlap met andere projecten in de omgeving en hoe we geluidoverlast beperken.’

Om antwoord te geven op dit soort vragen hebben we onlangs een interactieve projectkaart op de website van het project gepubliceerd. Hiermee is de situatie nu en straks vanuit verschillende oogpunten te bekijken. ‘Deze kaart vullen we de komende tijd steeds gedetailleerder in. En voor wie nog vragen heeft: die kunnen ook via deze kaart eenvoudig worden gesteld.’    

Onderzoek voor ontwerptracébesluit

De komende maanden werken we aan de effectstudies, die het vervolg zijn op de NRD. De volgende stap is het opstellen van een ontwerptracébesluit waarin het ontwerp planologisch wordt vastgelegd. Een bestemmingsplan op Rijksniveau. In de tussentijd voeren we gesprekken met de omgeving en overheden. Om uiteindelijk tot een goed tracébesluit te komen waarbij alle belanghebbenden zijn meegenomen.’

Project A4 Burgerveen – N14

Rijkswaterstaat neemt de komende jaren een aantal maatregelen om de verkeersdoorstroming tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag te verbeteren. Naast fysieke aanpassingen aan de weg en het op een zo goed mogelijke manier inpassen van die aanpassingen, kijkt het project samen met de regiopartners ook naar Smart Mobility-oplossingen en een mobiliteitsaanpak. Een structurele aanpak voor met name verkeer in de spits. Door gebruikers minder of anders gebruik te laten maken van de A4 en bijvoorbeeld door een andere manier van reizen. 

Informatie en vragen

Voor inhoudelijke vragen kunt u gratis contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 of per e-mail via a4-burgerveen-n14@rws.nl. Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij de directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, telefoon 070 456 89 99. 

Foto gemaakt door: Kees Hummel

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.