Op zoek naar de balans tussen regels, doelen en wensen

08-06-2021 628 keer bekeken

Martin Bakker en Pim Meijer zijn als Adviseur Omgevingsmanagement betrokken bij het project A4 Burgerveen – N14. De afgelopen tijd hebben ze de wensen en belangen van interne en externe belanghebbenden in kaart gebracht.

Van gemeenten tot omwonenden en van provincies tot waterschappen: de twee voerden tientallen gesprekken.

De opdracht van Bakker en Meijer is om wensen en belangen van stakeholders over te brengen aan het projectteam. Zo kunnen ze meegewogen worden in de ontwerpkeuzes voor de A4 Burgerveen – N14. Om dat te bereiken wordt er bij elke ontwerpstap een klanteisenspecificatie (KES) opgesteld met daarin de eisen van belanghebbenden. ‘Dat wil niet zeggen dat die eisen ook een-op-een worden verwerkt in het ontwerp’, legt Bakker uit. ‘Eisen kunnen bijvoorbeeld botsen: waar de een graag een geluidsscherm geplaatst ziet worden, vindt de ander dat zonde van zijn uitzicht. Een eis kan ook tegenstrijdig zijn met wet- en regelgeving, niet passen bij de doelstellingen of buiten de scope van het project vallen. We kijken altijd of we iets met een eis of wens kunnen. Vervolgens bepalen we welke eisen we kunnen honoreren en welke we moeten afwijzen.’

Zoveel mensen, zoveel wensen

Bakker vervolgt: We spreken zoveel mogelijk omwonenden, bijvoorbeeld tijdens een informatiebijeenkomst of keukentafelgesprek. De afgelopen tijd hebben we diverse grondeigenaren gesproken die binnen ons projectgebied vallen. Veel van hen gebruiken de grond bedrijfsmatig, ze hebben er bijvoorbeeld een akkerbouwbedrijf. Deze mensen hebben een duidelijk belang: zo min mogelijk grond verliezen. Maar er komen ook specifiekere wensen voorbij, zoals de keuze voor de vorm van een erfafscheiding.’

Sterke fietsverbindingen

Er zijn ook veel ambtelijke stakeholders bij het project A4 Burgerveen – N14 betrokken, zoals gemeenten en provincies. De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland praten mee, net als de gemeenten waar het traject doorheen loopt. Met deze partijen worden specifieke KES-gesprekken gevoerd waarbij ingenieursbureau Flow4 de leiding heeft. Hier gaat het bijvoorbeeld over sterke dwarsverbindingen: ‘Nu we toch met de A4 aan de slag gaan, zien gemeenten graag dat we fietstunnels en fietsbruggen op dit traject verbeteren en de ecologische dwarsverbindingen versterken.’

Dan zijn er nog de deskundigen die hun eisen kenbaar maken. Verkeerskundigen geven input over het aantal rijstroken dat er moet komen, het waterschap weet waaraan duikers en watergangen moeten voldoen. En de wegbeheerder vertelt hoe de toekomstige berm eruit moet zien, zodat-ie straks goed gemaaid kan worden.

Verwerkt in het ontwerp

Bakker en Meijer hebben inmiddels een aardig beeld van de klanteisen. ‘Maar we zijn nog niet’, nuanceert Bakker. ‘Omdat het ontwerp nog niet helemaal definitief is, hebben we nog niet iedereen gesproken die uiteindelijk binnen ons projectgebied valt. Ook de komende tijd gaan we nog met veel mensen in gesprek.’ De KES wordt uiteindelijk na de zomer verwerkt in het ontwerp van de A4 Burgerveen – N14.

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.